Disclaimer

Deze internetsite wordt je aangeboden door Fanfare “Excelsior” Oploo. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden en geluiden) heeft Fanfare “Excelsior” Oploo het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd. 
Aansprakelijkheid

Fanfare “Excelsior” Oploo zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Fanfare “Excelsior” Oploo aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kan je brengen naar sites van derden. Fanfare “Excelsior” Oploo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacystatement

Fanfare “Excelsior” Oploo vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze bezoekers op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Privacybeleid van derden

Op de website van Fanfare “Excelsior” Oploo tref je een aantal links aan naar andere, niet bij Fanfare “Excelsior” Oploo behorende, websites. Fanfare “Excelsior” Oploo kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met Fanfare “Excelsior” Oploo.

Wijzigingen

Fanfare “Excelsior” Oploo behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Fanfare “Excelsior” Oploo