Bestuur

Robert Verhofstad

Voorzitter / (tijdelijk) secretariaat
Contactpersoon externe instanties / verenigingen
Contactpersoon met Vrienden van Excelsior
Afmelden repetitiebezoek fanfare (voor wo 18.30 uur)

Miranda Jordans

Penningmeester
Onderhoud instrumenten
Kleding
Donateursactie / Anjeractie
Contactpersoon financieel opleidingen

Harry van de Weijer

Vice-voorzitter
Bestuurder
Contactpersoon Slagwerkklas
Donateursactie /Anjeractie
Sponsoring en Oud ijzer aktie
PR (Komplo/regiobladen/website)

Maureen Peters

Contactpersoon opleidingen

Claudia van Hoenselaar

Contactpersoon blazersklas
Planning zaalhuur etc.
Contactpersoon muziekcommissie