Oud ijzer

Een belangrijke bron van inkomsten voor Muziekvereniging Excelsior is het oud ijzer dat we inzamelen. Het geld wat het oud ijzer oplevert komt de muziekvereniging geheel ten goede. Zo wordt van de inkomsten een gedeelte van kosten voor de opleiding en van de instrumenten betaald. Sinds vele jaren gaan we een keer per jaar rond om het oud ijzer bij de inwoners op te halen. Enkele jaren geleden is het idee ontstaan om een wagen te plaatsen tegenover het voetbalveld waar de inwoners het ijzer kunnen afgeven (gelijktijdig met de inzameling oud papier). Dit bleek een groot succes.

Op dit moment kunt u het oud ijzer afgeven

  • Iedere derde zaterdag van de maand bij de wagen die geplaatst is tegenover het voetbalveld.
  • Tijdens onze jaarlijkse inzamelactie (aankondiging in Komplo).

Mocht u tussentijds oud ijzer kwijt willen dan kunt u contact opnemen met Wim Arts, telefoon 06-49640207